קלוריה היא חישוב של האנרגיה הנכנסת לגוף שערכה נקבע ע”י נוסחה מתמטית לפי ערכי החלבון-שומן-פחמימות במוצר. חשוב מאד מאיפה הקלוריה הגיעה. קלוריות שנכנסות לגוף מנחש גומי נספגות ומנוצלות בצורה שונה לחלוטין מאותה כמות קלוריות שבאות מקולורבי. מקור הקלוריות מכתיב מה הגוף יעשה עם אותה הקלוריה ולכן הוא מאד משמעותי.