אתר eatsane (איטסיין בע”מ) – מדיניות הפרטיות

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר eatsane שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת www.eatsane.co.il  ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה להלן: “האתר“). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו הנהלת האתר משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי משתמשי האתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו (ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותו) מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והרכישה והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “התנאים“).

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המגדרים.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה להנהלת האתר באמצעות כתובת הדוא”ל:[email protected]  או באמצעות דף יצירת הקשר באתר. אנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים לאתר

לתשומת לבך: אינך חייב על-פי חוק למסור לאתר פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

מסירת מידע בעת הזמנה: השימוש באתר וצפייה בתכניו אינם מחייבים רישום או מסירת מידע אישי. לצורך אספקה ומשלוח של המוצרים, יש להרשם לאתר ולמסור פרטים מזהים.

בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת מגורים (לצורך המשלוח), כתובת דוא”ל, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש לצורך השלמת הליך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להזמין את המוצרים הזמינים באתר ולסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך.

הנהלת האתר מאפשרת רישום לאתר גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון לינקדאין. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.

טפסי יצירת קשר. במידה ותרצה לפנות להנהלת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שהנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמו קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולה, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן להנהלת האתר.

מידע שאתה משתף מתוך האתר. האתר מעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר, גם אם אינך משתמש רשום באתר, הנהלת האתר תאסוף מידע על נוהגייך ביחס לשימוש באתר, לרבות דפים בהם צפית ומשך הצפייה בהם, שאילתות חיפוש שביצעת, מידע או תכנים שקראת, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מידע אודות מכשיר הקצה שברשותך, ועוד.

הנהלת האתר עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי, אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר. אם אינך משתמש רשום באתר, מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי.

שים לב כי בעת שימושך באתר, צדדים שלישיים כגון גוגל או פייסבוק עשויים לאסוף מידע מזהה או סטטיסטי אודותיך, בקשר להרגלי הגלישה שלך, אתרים בהם ביקרת וכדומה. להרחבה בנושא זה ראה בפרק ה’עוגיות’.

השימוש במידע שמסרת או שאספנו אודותיך

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו אצל הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום, אותם איננו שומרים). השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

הודעות

הסכמה לקבלת דיוור (“ניוזלטר”) ודברי פרסומת. רישומך כמשתמש באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור מהנהלת האתר ו/או מי מטעמה בדבר המוצרים או כל דבר אחר הקשור במזון דל-פחמימות או באורח חיים בריא.

אם ברצונך לא לקבל דיוור או דברי פרסומת. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת או דיוור על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדיוור שישלח אליך מהנהלת האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן –

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.

הנהלת האתר נעזרת בנוסף גם ב- Cookies  שמקורם בצדדים שלישיים, בהם ,Google Analytics שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting בנוסף, קבצי ה- Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו לאפשר לך להשתמש במנגנון התגובות באתר.

•                למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.

•                למידע נוסף אודות השימוש בקבצי Cookies על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה’עוגיות’ של פייסבוק.

אם אינך רוצה לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות “OPT-OUT”):

·      למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לדפים באתר המחייבים רישום,  או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה: 18.2.2020.

חם מהתנור ישירות אל תא המייל שלך:
מוצרים חדשים, קופונים, אירועים וכל מה שכדאי לדעת

    בהקלקה על הכפתור הינך מסכימ/ה לקבל תוכן שיווקי
    דלג לתוכןכפתור לפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

    תפריט נגישות

    הצהרת נגישות